Berkenmei
Activiteiten
                   Wekelijkse

Dinsdag          fietsen  om 18.30 u (vanaf de lente lente)
Woensdag     Kaarten om 13.00 u
Woensdag     Hobby avond om 19.00 u 
Donderdag    Snit & naad avond om 19.00
Zaterdag        Computerclub  om 13.00  (iedere 4 zat /maand )
Zaterdag       Openlokaal  (een 9 tal keer per jaar )
Zondag          Radio amateurs  om 9.00 u tot 11.30
  Allen van harte welkom
Creator  : Sas stefan